Tiểu Phẩm Hài

DAMtv – Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

DAMtv - Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)- Clip này chỉ mang tính chất giải trí đề cập đến những vấn đề nóng rát da rát thịt của xã hội, không có ý định xúc phạm đến bất kì cá nhân, tổ chức, tác quyền h...

DAMtv – Trailer Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

DAMtv - Trailer Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)Trailer chính thức sản phẩm Chầu Hoan Cua Chống của DAMtv. Dự kiến sẽ ra mắt ngày 19/01/2014.Video mang tính chất giải trí, tạo tiếng cười, không có ý là...

DAMtv – Teaser Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

DAMtv - Teaser Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody)Một sản phẩm của DAMtv dịp Tết năm 2014. Clip chỉ mang tính chất giải trí không có ý đả kích hoặc làm xấu hình ảnh của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Mon...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 83)- Ngày 5/5/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 83)- Ngày 5/5/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4139" align="alignnone" ...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 82)- Ngày 28/4/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 82)- Ngày 28/4/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4137" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 81)- Ngày 21/4/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 81)- Ngày 21/4/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4140" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 80)- Ngày 14/4/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 80)- Ngày 14/4/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4133" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 78)- Ngày 31/3/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 78)- Ngày 31/3/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4132" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 77)- Ngày 24/3/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 77)- Ngày 24/3/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4126" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 76)- Ngày 17/3/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 76)- Ngày 17/3/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4125" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 75)- Ngày 10/3/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 75)- Ngày 10/3/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4124" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 72)- Ngày 18/2/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 72)- Ngày 18/2/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4118" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 71)- Ngày 11/2/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 71)- Ngày 11/2/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4117" align="alignnone"...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 70)- Ngày 4/2/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 70)- Ngày 4/2/2012Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy đáp xoay. Xem chương trình hỏi xoáy đáp xoay hoàn toàn miễn phí.[caption id="attachment_4082" align="alignnone" ...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 69)- Ngày 28/1/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 69)- Ngày 28/1/2012[caption id="attachment_4081" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 69)- Ngày 28/1/2012[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoá...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 68)- Ngày 21/1/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 68)- Ngày 21/1/2012[caption id="attachment_4080" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 68)- Ngày 21/1/2012[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoá...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 67)- Ngày 14/1/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 67)- Ngày 14/1/2012[caption id="attachment_4074" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 67)- Ngày 14/1/2012[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoá...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 66)- Ngày 7/1/2012

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

 Hỏi xoáy đáp xoay (Số 66)- Ngày 7/1/2012[caption id="attachment_4073" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 66)- Ngày 7/1/2012[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoáy...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 65)- Ngày 31/12/2011

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 65)- Ngày 31/12/2011[caption id="attachment_4067" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 65)- Ngày 31/12/2011[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi x...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 64)- Ngày 24/12/2011

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 64)- Ngày 24/12/2011[caption id="attachment_4063" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 64)- Ngày 24/12/2011[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi x...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 63)- Ngày 17/12/2011

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 63)- Ngày 17/12/2011[caption id="attachment_4060" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 63)- Ngày 17/12/2011[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi x...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 62)- Ngày 10/12/2011

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 62)- Ngày 10/12/2011[caption id="attachment_4057" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 62)- Ngày 10/12/2011[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi x...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 61)- Ngày 3/12/2011

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 61)- Ngày 3/12/2011[caption id="attachment_4054" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 61)- Ngày 3/12/2011[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi xoá...

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 60)- Ngày 26/11/2011

Đăng bởi 1 year trước

0 Views0 Comments

Hỏi xoáy đáp xoay (Số 60)- Ngày 26/11/2011[caption id="attachment_4051" align="alignright" width="300"] Hỏi xoáy đáp xoay (Số 60)- Ngày 26/11/2011[/caption]Tuyển tập hỏi xoáy đáp xoay. Tổng hợp đầy đủ video clip hỏi x...

Trang 1 / 1512345...10...Sau »